kpfr > Pożyczki dla MŚP

Pożyczka płynnościowa anty COVID-19

utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej

Rozwój

Przebranżowienie

finansowanie inwestycji do 300 tys. zł

Inwestycja

Przebranżowienie

finansowanie inwestycji powyżej 300 tys. zł do 5 milionów złotych

Obrót

finansowanie przedsięwzięć wspomagających bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa

Nieruchomości

finansowanie m.in.  nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych