kpfr > Aktualności > Portret kujawsko-pomorskiego pracownika. Raport Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Jaki jest nasz portret – ludzi pracujących w gospodarce narodowej w kujawsko -pomorskim? Przeciętny pracownik to 43-letni mężczyzna, zarabiający na życie w przetwórstwie przemysłowym. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaprezentował cykliczny raport „Pracujący w gospodarce narodowej mieszkający w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r. (stan na 30 września)”.

 

Jakie są podstawowe dane dotyczące naszego regionu? W województwie kujawsko-pomorskim pracuje – w gospodarce narodowej – 409,6 tys. mężczyzn i 346 tys. kobiet.

dane statystyczne - pracujący w kujawsko-pomorskim

Grafika: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

Średnia wieku naszych pracujących to 42,8 lat. Mężczyźni są nieco starsi – mają przeciętnie 43 lata – średnia wieku kobiet to 42,6 lat. Oczywiście, różnie to wygląda, zależnie od powiatu. We Włocławku, Ciechocinku czy Nieszawie średnia wieku to 45 lat, a w Radziejowie aż 46, natomiast na przykład w gminie Świedziebnia – tylko 40 lat. Nie jest to specjalne zaskoczenie – południe naszego województwa ma najwyższe wskaźniki, jeśli chodzi o „starzenie się” populacji. 

Mediana wieku pracujących - mapa województwa kujawsko-pomorskiego

Grafika: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

Według sekcji PKD najwięcej osób pracuje w przetwórstwie przemysłowym (21,4 proc) oraz handlu i przy naprawie samochodów – 15,3 proc.

struktura pracujących w gospodarce

Grafika: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

Bardzo niewielką grupę osób wśród naszych pracujących stanowią cudzoziemcy – to tylko 1,9 proc. (14,1 tys.). Pracujący emeryci i renciści to 5,5 proc. – 41,3 tys., a osoby z niepełnosprawnościami – 3,6 proc. (27,5 tys.).

Co ciekawe, w porównaniu z całym krajem nasi pracujący są minimalnie starsi. W Polsce średnia wieku osób pracujących w gospodarce narodowej to 42,6 lat.

 

Raport GUS: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-mieszkajacy-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2023-r