kpfr > Aktualności > Ponad 19 mln złotych na rozwój infrastruktury wspomagających rozwój gospodarczy ZIT-ów regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 prowadzi nabór wniosków w ramach Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZIT-y regionalne.

 

Pełna nazwa to Działania: 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje otoczenia biznesu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące wsparcia infrastruktury biznesowej, w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Mogą to być:

 • centra biznesowe,
 • centra demonstracyjne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • biura typu co-working space,
 • fab labs,
 • living labs.
   

 

Pula środków

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 19.534.266,25 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania do 85 proc.

 

Składanie wniosków

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami wyłącznie w aplikacji WOD2021 do 19 sierpnia 2024 r.

Więcej szczegółów oraz lista punktów udzielających informacji znajduje się na stronie: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027