kpfr > Aktualności > Podpisanie umowy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyło się podpisanie kolejnej umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. w Toruniu. KPFP został wyłoniony w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze KPFR/WR/PF/4/2018, w trybie ustawy PZP i będzie pełnił rolę Pośrednika Finansowego realizującego projekt polegający na udzielaniu pożyczek MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

KPFP na realizację projektu otrzymał kwotę 49 980 000,00 zł stanowiącą bezpośredni Wkład Finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Krajowy Wkład Publiczny w projekt to 8 820 000,00 zł;
Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego będzie trwał 24 miesiące.
W ramach umowy udzielane będą pożyczki inwestycyjno – obrotowe w wysokości do 2 000 000 zł.

Fot.: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Fot.: Źródła własne KPFR.

Materiał filmowy z wydarzenia pod linkiem:

Tak podpisuje się umowy, dzięki którym kolejne 60 mln złotych trafi do przedsiębiorców z naszego regionu :)Dzisiejszego przedpołudnia prezes Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Agnieszka Uniowska-Wasita oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, Kamila Radziecka, podpisały umowę, na mocy której kolejne 60 mln z Funduszy Unijnych zostanie przeznaczone na pożyczki inwestycyjno-obrotowe dla kujawsko-pomorskich firm. Podpisaniu umowy towarzyszył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie, Piotr Całbecki.Muzyka: https://www.bensound.com

Opublikowany przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Wtorek, 21 sierpnia 2018