kpfr > Aktualności > Podpisanie umowy z KPFP sp. z o.o. w Toruniu

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. w Toruniu. KPFP został wyłoniony w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze KPFR/WR/PF/3/2017, w trybie ustawy PZP i będzie pełnił rolę Pośrednika Finansowego realizującego projekt polegający na udzielaniu pożyczek MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

  • KPFP na realizację projektu otrzymał kwotę 154 000 000,00 zł – środki pochodzą ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WK-P 2007-2013;
  • Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i będzie trwał do 31 grudnia 2023 roku;
  • W ramach umowy udzielane będą m.in. pożyczki inwestycyjne (do 1 000 000,00 zł) i pożyczki obrotowe (do 200 000,00 zł), stanowiące uzupełnienie oferty Pośrednika Finansowego realizowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020;
  • Szczegóły oferty produktowej na stronie Pośrednika Finansowego www.kpfp.org.pl