kpfr > Aktualności > Podpisanie umowy z Konsorcjum ECDF SA oraz Mega Sonic SA

   W dniu 3 stycznia 2018 r. odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu a konsorcjum ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna. Konsorcjum zostało wyłonione w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze KPFR/PF/1/2017, w trybie ustawy PZP i będzie pełniło rolę Pośrednika Finansowego realizującego projekt polegający na udzielanie pożyczek MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

  • Konsorcjum na realizację projektu otrzymało kwotę 17 000 000,00 zł, stanowiącą bezpośredni Wkład Finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • Wkład Pośrednika Finansowego w projekt to  4 250 000,00 zł;
  • Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i będzie trwał przez 19 miesięcy;
  • W ramach umowy udzielane będą pożyczki na rozwój (do 300 000,00 zł) i pożyczki inwestycyjne(powyżej  300 000,00 zł do 2 000 000,00 zł).
     

Zdjęcia z podpisania umowy na powierzenie środków:

Fot.: źródła własne KPFR