kpfr > Aktualności > Pierwsza umowa na projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 podpisana!

 

 

 

– To wielka chwila, jednorazowo rozdysponowujemy blisko 10 procent całej alokacji. Startujemy więc z wysokiego poziomu,  jednym podpisem przenosimy ponad 800 milionów złotych do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, który jest operatorem i jednostką wdrażającą ogromną pulę środków w formie instrumentów finansowych:  pożyczek lub pożyczek częściowo umarzanych – podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki.

ZDJĘCIE z z Nagród Marszałka w kategorii „gospodarka”

Fot.: TW

Ta fraza o wyjątkowej chwili powtarzana była zresztą kilkukrotnie podczas poniedziałkowej (30 października) uroczystości w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. I nie przypadkiem, i bez przesady –  bo było to podpisanie pierwszej umowy  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,  i to dotyczącej aż jednej dziesiątej unijnych środków dla regionu.

Całkowita wartość projektu to dokładnie 986 343 765,91 zł, z czego 829 230 814,64 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Podpisy na stosowanych dokumentach złożyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa i prezes Kamila Radziecka, reprezentująca beneficjenta, czyli należącą do samorządu województwa spółkę KPFR.

Pieniądze wielokrotnego użytku

– Mówimy tu o wspieraniu małych i średnich  firm, o środkach na innowacje i wdrożenia, ale również, i to jest novum, o efektywności energetycznej, bo i na to przeznaczane są niemałe pieniądze. Chcemy na przykład przyspieszyć wymianę kopciuchów, postawić na rozwój infrastruktury energetycznej opartej o odnawialne źródła energii, termomodernizacje,  to także środki na gospodarkę odpadami  – wylicza Piotr Całbecki.

Marszałek województwa podkreślał, że instrumenty finansowe są formą zwrotną. – Te niskooprocentowane pożyczki są bardzo atrakcyjne. Stosujemy je w tych miejscach, gdzie jest wysoka stopa zwrotu, nie ma sensu wydatkować jednorazowo pieniędzy w formie dotacji. Pieniądze  z pożyczek kiedyś do nas wrócą i będzie można je przeznaczać na kolejne inwestycje.
Według marszałka, w perspektywie lat może się w ten sposób uzbierać nawet do 2 miliardów zł, które będzie można wykorzystać na finasowanie dużych projektów.

O korzyściach ze stosowania instrumentów zwrotnych mówiła także prezes spółki KPFR, Kamila Radziecka: – Te środki będą przekazane na wsparcie w ramach instrumentów finansowych  i wsparcie zwrotne. To ważne, bo na to właśnie Komisja Europejska stawia, wskazując, że powoli będzie się  odchodzić od dotacji na rzecz wsparcia zwrotnego. Po co? Po to, by to wsparcie zwrotne  mogło być wielokrotnie dla dobra regionu  wykorzystane  – wyjaśniała prezes Kamila Radziecka. – Wsparcia udziela się  przedsiębiorcom,  jednostkom samorządu, czy na przykład wspólnotom mieszkaniowym. Te środki po jakiś czasie wracają i mogą być na nowo dystrybuowane na kolejne potrzeby rozwojowe naszego województwa.
– Niech te pieniądze dobrze pracują. My, jako radni zawsze będziemy w tym pomagać – dodała także obecna na podpisaniu umowy Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na co pójdą te środki?

– Dominującym kierunkiem jest wsparcie dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.  Komisja od lat stawia na wsparcie dla tego właśnie grona. To jest ponad 300 mln zł, a kolejne 600 milionów, ale podzielone już na drobniejsze kwoty, to wsparcie na przykład termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Są tam także elementy gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wykorzystanie surowców, które w przedsiębiorstwach stają się odpadami po to, by zmniejszać obciążenie  dla środowiska no i oczywiście OZE, czyli pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł – wylicza prezes Kamila Radziecka.

W szczegółach ten podział wygląda następująco:
•    360 mln zł – wzrost konkurencyjności MŚP
•    196 mln zł – efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego
•    140 mln zł  – odnawialne źródła energii
•    47 mln zł – efektywność energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
•    61 mln zł – efektywności energetyczna przedsiębiorstw
•    25 mln zł – gospodarka  obiegu  zamkniętego

Pierwsze wsparcie dla sektora małych  i średnich przedsiębiorstw ma być do dyspozycji już w styczniu przyszłego roku. Jeszcze w listopadzie KPFR przeprowadzi postępowanie na  wybór instytucji finansowej, która będzie pośrednikiem, z którym beneficjenci podpisywać będą  swe umowy. Wsparcie w pozostałych obszarach planuje się uruchomić do końca II kwartału 2024 roku.
O wsparcie w poszczególnych obszarach ubiegać się mogą: firmy, jednostki  samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty  mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa komunalne.