kpfr > Aktualności > Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w czerwcu 2022 roku

Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie do końca czerwca 2022 roku:
  •  4,5 mln osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało 2,5 mln osób
  • 1,2 mln obywateli Ukrainy uzyskało numer PESEL, w tym 40,2 tys. (3,3%) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród osób, którym nadano nr PESEL na terenie województwa 55,5% stanowiły osoby pełnoletnie, z których 88,1% to kobiety
  • pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 10 715 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy (w Polsce było 270,2 tys. powiadomień)
  • w PUP województwa zarejestrowano 2 605 obywateli Ukrainy (w Polsce 46,1 tys. rejestracji)

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym raportem opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: https://wuptorun.praca.gov.pl/documents