kpfr > Aktualności > Nasze pożyczki z jeszcze niższym oprocentowaniem!

Od 1 stycznia 2021 r. została zmniejszona ogłaszana przez Komisję Europejską stopa bazowa, wobec czego zmniejszeniu uległo oprocentowanie naszych pożyczek.

Obecnie KPFR oferuje przedsiębiorcom pomoc w postaci trzech pożyczek: płynnościowej anty COVID-19, na rozwój z premią oraz inwestycyjnej z premią. Pożyczka płynnościowa antyCOVID-19 dedykowana jest firmom dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19 i można ją przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Natomiast pożyczkę na rozwój z premią i inwestycyjną z premią można przeznaczyć na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy.

Na właścicieli firm z sektora MŚP czeka wsparcie nawet do 5 mln złotych, z oprocentowaniem teraz już od 0% do 1,23% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji.

Pożyczek udzielają współpracujące z KPFR Instytucje Finansowe: