kpfr > Aktualności > Najnowsze dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej.

Kupujemy mniej, zwłaszcza towarów, których nie zaliczamy do kategorii pierwszej potrzeby. Najnowsze dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej są gorsze od oczekiwań i prognoz ekonomistów: Dane GUS – czerwiec 2022.
Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego działającego przy Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju trend ten komentuje dr Anna Michałek z Politechniki Bydgoskiej: Komentarz eksperta.