kpfr > Aktualności > Nabór wniosków do jubileuszowej XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informujemy, iż rozpoczęto procedurę naboru wniosków do jubileuszowej XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 r.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • fundusze unijne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
 • nauka
 • badania naukowe i postęp techniczny
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • ochrona środowiska naturalnego
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale.

 

Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).