kpfr > Aktualności > Kujawsko-Pomorska Teleopieka – nominacja do nagrody za sukces projektu!

 

 

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, firmowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, został nominowany do Europejskich Nagród Usług Społecznych 2023. To kolejna nagroda dla ROPS za ciekawe i nowatorskie inicjatywy, które sprawdzają się w regionie. Naszą instytucję można wesprzeć – głosując na nią online.

zdjęcie z Gali BARR

Fot. 123rf

O projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” szeroko informowały wszystkie media, bo też zainteresowanie nim było wyjątkowo duże.

Co to za projekt?

Na system opiekuńczo-ratunkowej teleopieki domowej składają się monitorujące funkcje życiowe „bransoletki życia” (mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy) oraz specjalne centrum operacyjne. Z „bransoletkami życia” najczęściej kojarzymy projekt, ale warto dodać, że to również pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy:

– pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
– pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
– pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
– pomoc w praniu odzieży i bielizny;
– pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
– informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
– odwiedzin w szpitalu;
– wspólne czytanie książek, gazet czy rozmowy.

Adresatami tej formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo mają osoby o niskich dochodach, wykluczone społecznie, z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, a także kombatanci i osoby represjonowane.

Co to za nagroda?

Jak informuje ROPS, tematem edycji 2023 Europejskich Nagród Usług Społecznych jest „Promowanie opieki skoncentrowanej na osobie”. W związku z tym wyróżnione będą organizacje i osoby, które „na nowo definiują swoje usługi, aby zapewnić opiekę skupioną wokół osoby, skoordynowaną pomiędzy służbami i profesjonalistami oraz umożliwiającą ludziom prowadzenie niezależnego życia i pełne włączenie do społeczności.”

Organizatorem konkursu jest Europejska Sieć Społeczna, która – jak informuje ROPS – pragnie uwidocznić m.in. skuteczne, innowacyjne podejścia do świadczenia usług, zarządzanie i rozwój osób świadczących te usługi, zintegrowanie i skoordynowanie usług, badań i ocen oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych i technologicznych w celu zapewnienia opieki skoncentrowanej na osobie.

Kiedy poznamy zwycięzców Europejskich Nagród Usług Społecznych 2023? Zostaną oni ogłoszeni podczas corocznej ceremonii wręczenia Nagród Europejskich Usług Społecznych, w Zagrzebiu, 16–17 listopada.

Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach:

– Dostawa usługi
– Wsparcie osób świadczących usługi
– Praktyka współpracy
– Badania i ewaluacja
– Transformacja cyfrowa
– Doskonałość w miastach

Jak głosować?

Jak się dowiedzieliśmy, w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono 119 wniosków z całej Europy. Spośród nich jury wybrało 43 najlepsze projekty w 6 kategoriach, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu. W tej finałowej grupie znalazły się tylko 2 projekty z Polski, w tym projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt „Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki” znalazł się w ścisłej czołówce nominowanych inicjatyw w kategorii „Transformacja cyfrowa”.

Już teraz można zagłosować w konkursie. Głosowanie trwa do południa 4 listopada. Zachęcamy do oddania głosów na kujawsko-pomorski projekt:

Vote 2023

Żeby głos został oddany, należy zaznaczyć po 1 projekcie z każdej kategorii. Projekt Kujawsko – Pomorska Teleopieka widnieje w kategorii Digital Transformation, jako: Kujawsko-Pomorskie Telecare | Regional Centre for Social Policy in Torun, Poland.

Pełna lista nominowanych inicjatyw:
https://essa-eu.org/categories-2023/?utm_source=hs_email&utm_medium=ema…

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu Europejskie Nagrody Usług Społecznych
https://essa-eu.org/

A my przypominamy, że kujawy-pomorze.info są patronem innej inicjatywy ROPS, Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 października w CKK Jordanki w Toruniu

Na zdjęciu – wręczanie „bransoletek życia” w 2019 roku.