kpfr > Aktualności > KPFR podpisał umowę na realizację nowego projektu

logotypy funduszy unijnych 2021-2027

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu pt. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji regionu” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.7: Działania na rzecz rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu; priorytetu 1: Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Wartość projektu to 33 779 768,22 zł – cała kwota dofinansowana jest z Funduszy Europejskich.

To wieloletni program, który realizowany będzie do końca roku 2029. Jego efektem będzie m.in. utworzenie ekosystemu wsparcia poszczególnych Inteligentnych Specjalizacji w oparciu o zaplanowane, cykliczne spotkania interesariuszy procesu, wyposażonych w wiedzę i kompetencje. Powstaną także raporty, analizy i prace badawcze dotyczące Inteligentnych Specjalizacji i ich roli w rozwoju gospodarczym. Inteligentne specjalizacje to nic innego, jak tworzenie produktów czy usług, które już teraz stały się specjalnością regionu, nierzadko stanowią część jego tradycji i w których jest duży potencjał rozwojowy, wymagający jednakże efektywnego, fachowego wsparcia. I temu właśnie służy ten program. Kujawsko pomorskie inteligentne specjalizacje to między innymi zdrowa i bezpieczna żywność, zaawansowane materiały i narzędzia, zdrowie i turystyka zdrowotna, dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne.

Po więcej informacji zapraszamy do działu Proces Przedsiębiorczego Odkrywania.

Fot.: Ryszard Warta