kpfr > Aktualności > KPFR – nowa perspektywa unijna, nowe możliwości dla kujaw i pomorza

logo Kujawsko Pomorskiego Funduszu rozwoju i regionalnego obserwatorium Gospodarczego

Początek roku to zawsze szczególny czas dla wszystkich – pora podsumowań i planowania. Dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju rok 2024 jest szczególny. Z przyjemnością i satysfakcją robimy podsumowanie 6 lat aktywnej działalności Funduszu, w których podstawowym, realizowanym celem było wsparcie mikro, małych i średnich firm działających na terenie naszego regionu. W poprzedniej perspektywie dzięki działalności Funduszu przedsiębiorcy skorzystali z wielu atrakcyjnych rozwiązań finansowych, dzięki którym mogli rozwijać swoje biznesy, realizować odważne inwestycje, zwiększać konkurencyjność na rynku. Głównym celem, przyświecającym KPFR jako spółce powołanej w 2016 roku przez Samorząd Województwa był bowiem wzrost konkurencyjności i innowacyjności kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie rozwój całego regionu. Jakie wsparcie KPFR oferował do tej pory? Jakie są efekty działań spółki? Jak będzie wyglądała oferta wsparcia Funduszu w roku 2024? Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Zapraszamy do materiału.

 

 

Realne wsparcie dla MŚP w latach 2017-2023

hasło KPFR

Przez 6 lat swojej działalności KPFR przede wszystkim oferował realne wsparcie przedsiębiorcom z sektora MŚP w postaci niskooprocentowanych, bezpiecznych unijnych pożyczek: obrotowych wspomagających bieżącą płynność finansową firmy, na zakup nieruchomości oraz na rozwój i inwestycje. Te ostatnie dotyczyć mogą wdrożenia w firmie nowych, innowacyjnych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a nawet kompleksowe przebranżowienie firmy.

Warto też podkreślić, że KPFR błyskawicznie zareagował po wybuchu pandemii w 2020 roku. Fundusz  uruchomił nowy produkt w postaci pożyczki płynnościowej dedykowanej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu dotkniętym negatywnymi skutkami spowodowanymi COVID-19. W związku z pandemią w Funduszu pomyślano  także o przedsiębiorcach, którzy skorzystali z pożyczek już wcześniej, jeszcze przed wystąpieniem stanu zagrożenia. KPFR wdrożył dla nich szereg ułatwień w postaci np. wydłużenia okresu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, wydłużenia okresu karencji w spłacie rat kapitałowych, zastosowania tzw. wakacji kredytowych, czyli karencji w spłacie kapitału i odsetek pożyczki, czy możliwości karencji lub wakacji kredytowych w dowolnym momencie trwania umowy pożyczki, a nie tylko na początku spłacania pożyczki.

 

W poprzedniej perspektywie unijnej, dzięki działaniom KPFR podpisanych zostało:                                                                                       

strzałka z liczbą umów

 

o łącznej wartości prawie

kwota udzielonych pożyczek

 

Rozwój KPFR

 

Ale Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju to nie tylko pożyczki unijne.

kolaż zdjęć

Fundusz od lat jest także partnerem najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w regionie tj. Festiwal EnergaCAMERIMAGE, Gala Złota Setka Pomorza i Kujaw czy Konferencja Firma Przyszłości.

logo ROG

 

Zakres działalności Funduszu został od stycznia 2022 roku rozszerzony o Kujawsko-Pomorskie Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, którego celem jest rozpoznawanie potrzeb, problemów  oraz oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej a także formułowanie rekomendacji dla władz regionu w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa. Realizowane w ramach Obserwatorium działania pozwalają na dostęp do poszerzonej, aktualnej wiedzy o sytuacji gospodarczej województwa. Opracowania i analizy ROG mogą być przydatne dla podejmowania optymalnych decyzji związanych z przyszłością regionu i realizowania efektywnej polityki wsparcia przedsiębiorczości.

Od września 2023 roku KPFR prowadzi regionalny portal informacyjny promujący biznes, aktywność gospodarczą i działania mające wpływ na rozwój ekonomiczny  województwa. Serwis to przede wszystkim rzetelnie i profesjonalnie przygotowane materiały dziennikarskie dotyczące tematów gospodarczych i społecznych, a także unikatowa w skali regionu baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców jak i o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.

logo portalu
logo RFR

 

Aktywności Funduszu wychodzą także poza skalę regionu, gdyż KPFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju – organizacji integrującej  Regionalne Fundusze Rozwoju z całego kraju, wspierającej ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce. Jako członek tego stowarzyszenia, KPFR ma istotny wpływ na kształtowanie polityk związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości w regionach,  w tym także na współtworzenie rozwiązań legislacyjnych i merytorycznych stymulujących rozwój  finansowania zwrotnego w Polsce.

 

Nowa perspektywa – jakie wsparcie i dla kogo?

belka unijna

Nowa perspektywa, to jeszcze większe pieniądze, a co za tym idzie intensywny rozwój województwa kujawsko-pomorskiego. Dnia 30 października 2023 r.  KPFR podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu pt. Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Całkowita wartość projektu to 986 343 765,91 zł z czego 829 230 814,64 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Znaczna część środków przeznaczona jest na wsparcie w formie pożyczek rozwojowych, np. na zakup nowego sprzętu lub technologii, które wzmocnią produktywność, na sfinansowanie prac  badawczo-rozwojowych, na transformację cyfrową firmy czy zdobycie nowych rynków i zwiększenie eksportu.  Oprócz pożyczek na rozwój przedsiębiorstw, współpracujący z KPFR pośrednicy finansowi udzielać też będą pożyczek – m.in. na termomodernizację budynków wielorodzinnych i obiektów publicznych, na inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, na wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, a nawet na nowe, energooszczędne systemy oświetlenia ulic. O wsparcie w tych obszarach będą mogli ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki  samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty  mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, czy przedsiębiorstwa komunalne.

KPFR planuje uruchomić wszystkie instrumenty finansowe do końca pierwszej połowy 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia już wkrótce na naszej stronie internetowej.