kpfr > Aktualności > Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim

KPFR logo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA, OPINIE FORMUŁOWANE PRZEZ JEDNOSTKI Z SIEDZIBĄ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (DANE GUS ZA GRUDZIEŃ 2022 R.)

– KOMENTARZ –  

 

dr Dominik Śliwicki

 

Najważniejsze tezy:

  • W grudniu 2022 r. oceny koniunktury przyjmują ujemne wartości, ale na ogół są one korzystniejsze niż w listopadzie 2022 r.
  • W przypadku handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej oceny koniunktury są gorsze od ocen wyrażonych w listopadzie.
  • Prognostyczne składowe wskaźników koniunktury wskazują na pogorszenie nastrojów w gospodarce.

 

Badanie koniunktury gospodarczej dostarcza informacji o bieżącym i przewidywanym klimacie w gospodarce. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2022 r. wyniósł -14,9 i był wyższy niż w listopadzie 2022 r, ale cały czas ujemny. To oznacza, że przedsiębiorcy negatywnie oceniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Pogorszenie wskaźników klimatu koniunktury wśród podmiotów działających w obszarze handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej wiązać należy z dużymi wzrostami cen u producentów oraz obawami dużego wzrostu cen paliw i nośników energii.

Wszystkie składowe prognostyczne wskaźników koniunktury przyjmują wartości ujemne i są na ogół kilkukrotnie wyższe niż składowe diagnostyczne, co oznacza, że przedsiębiorcy przewidywali pogorszenie perspektyw realizacji działań biznesowych. Wynikało to, zapewne, z obaw o drastyczny wzrost cen paliw spowodowany powrotem do stosowania 23% stawki VAT.

Kolejnym czynnikiem pogarszających się przewidywań są wzrosty cen nośników energii i gazu, szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców.

Docierające informacje o zawieszeniu, bądź likwidacji działalności spowodowane kilkuset procentowymi wzrostami kosztów nabycia gazu czy energii elektrycznej jeszcze pogłębiają pesymistyczne wyniki badania.

 

dr Dominik Śliwicki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Opracowano na podstawie: Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2022 r., GUS 30.12.2022