kpfr > Aktualności > Konferencja otwierająca projekt REGIOGMINA

Dnia 11 marca 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z całego regionu. Projekt REGIOGMINA będący tematem konferencji składa się z fazy badawczej oraz fazy wdrożeniowej, a jego efektem będzie wypracowanie dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw skrojonych na miarę instrumentów wsparcia. Liderem projektu REGIOGMINA jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a partnerami dwie renomowane uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warte 10,5 miliona przedsięwzięcie, w całości finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zrealizowane zostanie w 32 miesiące. Działanie realizowane jest ramach strategicznego rządowego programu badań i prac rozwojowych Gospostrateg, dotyczącego społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków.

Zdjęcia z konferencji:

Fot.: Mikołaj Kuras dla UMWKP oraz źródła własne KPFR.