kpfr > Aktualności > Komunikat o zmianie organizacji pracy KPFR sp. z o.o. w Toruniu od 18.01.2021 r.

 

Szanowni Państwo,
od 18 stycznia 2021 r., Zarząd Naszej Spółki podjął decyzję o powrocie do pracy stacjonarnej w siedzibie Spółki przy ul. Przedzamcze 8 w Toruniu w trybie pracy mieszanej (część pracowników będzie świadczyć pracę zdalnie a część na miejscu w siedzibie Spółki). W związku z tym cały czas zalecamy, aby w pierwszej kolejności, zamiast spotkań, kontaktować się z Nami telefonicznie, pod nr. telefonu: 56 475 63 00, 507 850 199 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@kpfr.pl.

Sekretariat Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, poczta, poczta elektroniczna oraz dostarczone osobiście dokumenty są przyjmowane już bez zmian w pokoju 104 na I piętrze budynku Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu. Osoby, które chcą dostarczyć w sprawach pilnych dokumenty (pisma) osobiście – mogą to zrobić w godzinach pracy Sekretariatu – tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Jednakże, jeśli to możliwe zwracamy się z prośbą do wszystkich osób i instytucji współpracujących z naszą Spółką, aby wszelka korespondencja była skanowana i wysyłana pocztą elektroniczną na adres biuro@kpfr.pl (w przypadku uznania korespondencji za wrażliwą lub też zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa, prosimy o jej odpowiednie zabezpieczenie hasłem, przy czym hasło powinno być przesłane innym kanałem komunikacji, np. SMS pod numerem telefonu 507 850 199).

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA!

Z poszczególnymi Działami i Biurami Spółki zalecamy następujący kontakt mailowy lub telefoniczny:

  • Dział Wdrażania (projekty RPO WK-P 2007-2013, JEREMIE i RPO WK-P 2014-2020), pod nr tel.: 56 475 63 03, kom. 505 269 030, 507 850 201,
  • Dział Strategii i Kontraktacji (promocja i szkolenia), pod nr tel.: 56 475 63 02, kom. 505 269 025,
  • Dział Kontroli pod nr tel.: 56 475 63 02, kom. 507 850 214,
  • Biuro Finansowo-Księgowe pod nr tel.: 56 475 63 01, kom. 505 269 020.

Dodatkowo informujemy, iż prowadzimy Dziennik wejść oraz rejestrujemy odwiedzających Nas gości w siedzibie Spółki przy ul. Przedzamcze 8. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach prowadzenia Dziennika ewidencji osób odwiedzających Spółkę jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska, numer telefonu, data i godzina odwiedzin pracowników w siedzibie Administratora są zbierane również w celu krótkotrwałego monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez okres maksymalnie 30 dni od dnia wpisania Państwa danych do Dziennika. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, a także do sprostowania (poprawienia oraz uzupełnienia niekompletnych danych), usunięcia (jeśli przepis prawa się temu nie sprzeciwia) lub ograniczenia przetwarzania danych. Z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych można się się zapoznać poprzez otwarcie następującego pliku: INFORMACJA RODO – COVID 19 (plik docx. 107KB).

Jeżeli nastąpią kolejne zmiany w funkcjonowaniu KPFR sp. z o.o. w Toruniu, będziemy Państwa informować na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy Państwa do śledzenia komunikatów publikowanych na Naszej stronie internetowej: https://kpfr.pl.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu