kpfr > Aktualności > Implementacja w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ogłasza niniejszym postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn. „Implementacja w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)”.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl, dokumentacja postępowania, jak i wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/646540