kpfr > Aktualności > Firmy Kujaw i Pomorza. Gdzie ubyło, gdzie przybyło?

 

 

Jak co miesiąc Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przedstawił dane na temat kujawsko-pomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Mamy ich więcej niż rok wcześniej – i to jest dobra wiadomość. A jak wyglądają szczegóły? Wszystkie dane za raportem „Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – wrzesień 2023 r.”, autorstwa Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

ZDJĘCIE z z Nagród Marszałka w kategorii „gospodarka”

Fot.: 123rf

– Na koniec września 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 223,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

–  Osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, było zarejestrowanych 162,8 tys. (o 1,8 proc. więcej niż w końcu września 2022 r.).

– W jakich sekcjach zmalała liczba podmiotów w porównaniu do końca września 2022 r.? Otóż zmalała w 4 sekcjach. Były to: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,4 proc.), Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 proc.), Transport i gospodarka magazynowa (o 0,6 proc.) oraz Zakwaterowanie i gastronomia (o 0,2 proc.).

– Największy wzrost, aż o 8,9 proc., miał miejsce w sekcji Informacja i komunikacja.

– We wrześniu 2023 roku – w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmalała aż o 25,0 proc., a wśród spółek wzrosła o 4,2 proc. Na każdy 1 tys. podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadało 6 nowych podmiotów (o 1,8 podmiotu mniej niż rok wcześniej).

– Spośród podmiotów nowo zarejestrowanych we wrześniu 2023 r. 21,6 proc. należało do sekcji Budownictwo, a 15,9 proc. do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych.

– Największy, o 52,9 proc., wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w porównaniu z wrześniem 2022 r., odnotowano w sekcji Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

– Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów zmniejszyła się w 11 sekcjach. Najbardziej w sekcji Edukacja (o 40,6 proc.) oraz Informacja i komunikacja (o 40,4 proc.).

– Liczba podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON we wrześniu 2023 r. była o 7,5 proc. mniejsza niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Na każdy 1 tys. podmiotów, które były zarejestrowane w rejestrze REGON we wrześniu 2023 r., przypadło 4,1 podmiotów zlikwidowanych w tym miesiącu, czyli mniej o 0,4 na 1 tys. podmiotów niż przed rokiem.

– Spośród podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON we wrześniu 2023 r. 25,2 proc. stanowiły te należące do sekcji Handel; Naprawa pojazdów samochodowych.

– W 9 sekcjach skreślono mniej podmiotów niż przed rokiem. Największy spadek, o 32,6 proc., odnotowano w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

– We wrześniu 2023 r. liczba podmiotów nowo zarejestrowanych była większa niż wyrejestrowanych. Na każde 100 podmiotów, które zostały skreślone z rejestru REGON we wrześniu przypadało 148 nowo zarejestrowanych podmiotów. Było to o 24 podmioty mniej niż rok wcześniej.

– W końcu września 2023 r. z możliwości czasowego zawieszenia działalności gospodarczej korzystało 13,2 proc. podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie. Było to o 1,2 p. proc. więcej niż rok wcześniej.

– We wrześniu 2023 r. względem września ubiegłego roku w 18 powiatach i miastach na prawach powiatu nastąpił spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON (największy, o 53,8 proc., w powiecie mogileńskim).

– Najwyższy wzrost był z kolei w powiecie wąbrzeskim – wzrost z 12 nowo zarejestrowanych podmiotów we wrześniu 2022 r. do 20 podmiotów we wrześniu br.

– W 8 powiatach oraz w Toruniu podmiotów wyrejestrowanych we wrześniu 2023 r. było więcej niż rok wcześniej. Najbardziej liczba wyrejestrowanych podmiotów wzrosła w powiecie golubsko-dobrzyńskim (o 80,0 proc.).

– Spadek liczby wyrejestrowanych podmiotów miał miejsce w 11 powiatach oraz w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Najbardziej spadła liczba podmiotów wyrejestrowanych w powiecie brodnickim (o 59,6 proc.) i w Grudziądzu (o 50,0 proc.).

– W omawianym miesiącu w niemal wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu liczba nowo zarejestrowanych podmiotów była większa niż podmiotów wyrejestrowanych. Najkorzystniej pod tym względem sytuacja prezentowała się w powiecie brodnickim, gdzie na 100 wyrejestrowanych przypadało 300 nowo zarejestrowanych podmiotów.

Pełen raport na stronie US Bydgoszcz:

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/informacja-…