kpfr > Aktualności > Fab labs, living labs, centra demonstacyjne. Konkurs na dofinansowanie dla IOB

Instytucje Otoczenia Biznesu – prowadzące działalność gospodarczą na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego – to adresaci konkursu, w którym zdobyć można spore dofinansowanie. Na co? Na projekty, polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej. Nabór wniosków potrwa od 12 do 26 czerwca 2023 roku.

fot. pixabay

Fot.: Pixabay

Konkurs ogłosiła Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020. Przeznaczony jest dla IOB – czyli, jak mówi definicja, każdego podmiotu, bez względu na formę prawną, prowadzącego działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałającego dla zysku lub przeznaczającego zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadającego bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Jak już wspomnieliśmy, na projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej, a konkretnie, jak czytamy na stronie mojregion.eu, na tworzenie lub rozwój:

  • centr demonstracyjnych – centr służących demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów (w tej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze),
  • fab labs – niedużej wielkości warsztatów – laboratoriów testowych, umożliwiających korzystanie z dostępnych, często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,
  • living labs – infrastruktury stanowiącej „instrument wdrażania podejścia popytowego do innowacyjności, tworzącej warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów z użytkownikami”.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Biurze Podawczo – Kancelaryjnych, na placu Teatralnym 2. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7:30-17.30, środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.
Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 873 823,00 zł. Pełną informację o konkursie (w tym m.in. opis procedury składania wniosków) znaleźć można w serwisie mojregion.eu:

https://mojregion.eu/rpo/ogloszenia/1-4/poddzialanie-1-4-3-rozwoj-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-konkurs-nr-rpkp-01-04-03-iz-00-04-444-23/