kpfr > Aktualności > Dwie spółki samorządu województwa kujawsko-pomorskiego połączyły siły

Dnia 2 kwietnia br. siły połączyły dwie spółki samorządu województwa kujawsko-pomorskiego : Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (KPFP) i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. (KPAI). Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – KPAI na Spółkę Przejmującą – KPFP.

Spółki samorządowe są oficjalnie połączone i działają wspólnie pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.” Siedziba połączonej spółki mieścić się będzie przy ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu, natomiast w dawnej siedzibie KPAI przy Szosie Chełmińskiej 30 mieści się teraz biuro KPFP, w którym stacjonuje Dział Grantów.

 

 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

To spółka, która od blisko 20 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. KPFP przede wszystkim oferuje pożyczki podmiotom gospodarczym z województwa kujawsko-pomorskiego finansowane w większości z funduszy unijnych. Oferta Funduszu skierowana jest głównie do firm, które mają trudności z pozyskaniem dofinansowania w bankach komercyjnych, dzięki czemu regionalni przedsiębiorcy mogą inwestować i rozwijać swój biznes. KPFP prowadzi także Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – wynajmuje w pełni wyposażone biura i sale szkoleniowe w atrakcyjnych lokalizacjach w największych miastach województwa: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

Spółka została powołana w 2013r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu promocji naszego województwa jako regionu wiedzy i innowacji.  Prze lata działalność KPAI była ukierunkowana na zbudowanie systemu partnerskiej współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją, wspieraniu świeżych, innowacyjnych pomysłów oraz budowaniu środowiska przyjaznego przedsiębiorcom.

 

Warto śledzić stronę KPFP ponieważ już niedługa rusza konkurs „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”,w ramach którego udzielane będzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych dla przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich firm, a także do dużych przedsiębiorców współpracujących z MŚP. Grantobiorca musi jednak na moment podpisania umowy o powierzenie grantu prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie KPFP: https://kpfp.org.pl/fundusz-badan-i-wdrozen-3-0-informacja/