kpfr > Aktualności > Budownictwo mieszkaniowe – pierwsze półrocze 2022 roku

logo kujaw i pomorza

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE POWOLI HAMUJE…

MIMO DOBRYCH DANYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU JUŻ WIDAĆ CIĘCIA INWESTYCJI

zdjęcie i dane dr Anny Michałek

 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. oddano do użytkowania 109,4 tyś. mieszkań, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem (dla porównania w analogicznym okresie 2021 r. oddano 105,4 tyś mieszkań, przy czym dynamika liczby mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (r/r) wyniosła 108,6). W pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zmalała liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (z poziomu 171,5 tyś. do poziomu 170,8 tyś. mieszkań). W analizowanym okresie rozpoczęto budowę  119,7 tys. mieszkań, czyli mniej o 17,2% r/r (odpowiednio 144,6 tyś. mieszkań), z czego jak informuje GUS, deweloperzy rozpoczęli budowę 71,6 tys. mieszkań (spadek o 18,4% r/r), a inwestorzy indywidualni 46,4 tys. (spadek o 14,5% r/r).

  • Odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w ujęciu rok do roku zarówno dla pierwszego półrocza 2022 r. o 3,8%, jak i miesiąca czerwca o 3,6% oraz w porównaniu do maja br. o 3,7%;
  • W czerwcu 2022 r. dla 34 810 mieszkań wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia zgodnie z projektem budowlanym, jest to wynik lepszy o ponad 15% w porównaniu do czerwca 2021 r. i maja br., o czerwcowym wzroście całej branży w tym obszarze przesądziła działalność deweloperów;
  • W pierwszej połowie 2022 r. zmalała liczba rozpoczętych inwestycji, rozwój rynku hamują inwestorzy indywidualni, którzy odkładają w czasie decyzje o rozpoczęciu budowy;
  • Dla porównania w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń–czerwiec 2022 r. oddano do użytkowania 5284 mieszkania, co stanowi o 10,7% więcej niż
    w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszej połowie 2022 r. zmniejszyła się liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (spadek o 14,4%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (spadek o 26,7%).

 

Rynek mieszkaniowy w Polsce podlega analizie w kilku obszarach. Kluczowe są dane dotyczące ruchu budowlanego w ramach budownictwa mieszkaniowego, który zdefiniowano w oparciu o takie parametry jak liczba mieszkań oddanych do użytkowania, liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Pierwszy parametr obrazuje siłę rynku budownictwa mieszkaniowego, a właściwie nastroje dla tego rynku sprzed kilku kwartałów, nie jest dobrym odzwierciedleniem bieżącej sytuacji. Kolejne dwa wskazują na ocenę potencjału rynku oraz zakres inwestycji. Mając na uwadze wyjątkowo dobre dane dotyczące liczby mieszkań oddanych do użytkowania w czerwcu 2022 r. można by było wyciągnąć pochopne wnioski o dobrej kondycji i kontynuacji tendencji wzrostowej budownictwa mieszkaniowego w Polsce, co w kontekście danych dotyczących liczby rozpoczętych inwestycji byłoby zbyt optymistyczne.

W czerwcu 2022 roku, pobito kolejny rekord dla tego miesiąca i oddano do użytkowania 18 224 mieszkań, z czego większość, bo aż 11 185 stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem. Należy mieć na uwadze, że oprócz mieszkań na sprzedaż i wynajem, kojarzonych głównie z deweloperami (choć do tej grupy zalicza się również osoby fizyczne budujące lokale w celu osiągnięcia zysku) oraz mieszkań indywidulnych – budowanych na własne potrzeby, wyróżnia się również mieszkania spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe. Udział tych „drugich” w budownictwie mieszkaniowym miał być sukcesywnie zwiększany, jednak w ostatnich latach sprowadza się do około 2-3%. Tym samym rynek budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest wypadkową dwóch sił – deweloperów i inwestorów indywidualnych, budujących na własne potrzeby. Do niedawna to budownictwo indywidualne dawało impulsy do wzrostu całej branży, podczas gdy obecnie sygnalizuje jej słabość.

W czerwcu 2022 r. to deweloperzy wyśrubowali wyniki w zakresie mieszkań oddanych do użytkowania (11 185 mieszkań, wzrost o: 10,8% r/r i 4,7% m/m) oraz wydanych pozwoleń na budowę (25 953 pozwoleń, wzrost o: 42,3% r/r i 24,6% m/m). Z kolei inwestorzy indywidualni wyhamowali pod względem mieszkań oddawanych do użytkowania (6 873 mieszkań, wzrost o: 0,8% r/r i 2,7% m/m),  wyraźnie zmniejszyli liczbę otrzymanych pozwoleń
i dokonanych zgłoszeń zgodnie z projektem do poziomu 8 517 (odnotowano spadek o 27% r/r i 5,8% m/m). Znaczny spadek liczby pozwoleń i dokonanych zgłoszeń w obszarze budownictwa indywidualnego, czyli  na własne potrzeby zadecydował, że ogólne dane narastająco w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. okazały się gorsze niż w analogicznym okresie 2021 roku, podczas gdy sami deweloperzy poprawili wynik w tym zakresie o 7% r/r.

Nie udało się poprawić wyniku w zakresie rozpoczętych budów mieszkań. Zarówno ogółem, jak i w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem  odnotowano  słabsze półrocze odpowiednio o 17,2% r/r i o 18,4% r/r. Możemy stwierdzić, że kontynuowane są cięcia inwestycji w przypadku mieszkań budowanych w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych oraz rozpoczęto ten proces w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

W ramach zestawienia przygotowanego przez GUS według województw w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku, obrazującego ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego, województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się w połowie stawki, na ósmym miejscu. Niepokojący jest jednak fakt, że skala osłabienia aktywności inwestycyjnej jest wyraźnie większa niż dla całego kraju. W pierwszym półroczu zarówno w przypadku mieszkań na sprzedaż lub wynajem i indywidualnych odnotowano spadki zarówno w przypadku pozwoleń i zgłoszeń jak i nowych inwestycji (mieszkania, których budowę rozpoczęto) odpowiednio dla deweloperów: o 3,5% i 44,2% oraz inwestorów indywidualnych: 19,2% i 18,2% r/r.

Zapraszamy do materiału: budownictwo_mieszkaniowe_w_okresie_styczen-czerwiec_2022_r.

 

 

dr ANNA MICHAŁEK, Politechnika Bydgoska Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich