kpfr > Aktualności > Badanie ankietowe przedsiębiorców – projekt REGIOGMINA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 10 min. badaniu ankietowym potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekiwanych instrumentów wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim. W efekcie badania oraz projektu powstaną nowe rodzaje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw i zrealizowane zostaną ich pilotaże.

Niniejsze badanie składa się na projekt GOSPOSTRATEG, realizowany przez konsorcjum w składzie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH). Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a pozyskane informacje zostaną przedstawione wyłącznie w sposób zbiorczy.

Link do badaniahttps://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/675918?lang=pl

Wyniki badania zostaną na Państwa życzenie udostępnione w formie raportu. Wypełniając ankietę w sposób przemyślany i rzetelny, przyczynią się Państwo do poprawy warunków prowadzenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Serdecznie zapraszamy, Zespół Badawczy SGH