kpfr > Aktualności > Atrakcyjne pożyczki unijne cz III

Skorzystaj ze wsparcia KPFR i rozwiń swoją firmę – przedsiębiorcy polecają!

 

Do tej pory dzięki działalności KPFR sp. z o.o. wsparcie w postaci pożyczek otrzymało już ponad 400 przedsiębiorców, o łącznej wartość ponad 80 mln zł. Twoja firma też może dołączyć do tego grona!

 

 

Pan Michał Krupski, właściciel firmy MAR-TECH przy ul. Mjr. Ludwika Idzikowskiego 36 w Toruniu  jest jednym z przedsiębiorców, który skorzystał z naszego wsparcia. Pożyczkę przeznaczył na zakup sprzętu, który pomógł mu rozwinąć działalność i pozyskać nowych klientów. „Pożyczka jest bardzo atrakcyjna ze względu na niskie oprocentowanie, a środki szybko trafiają na konto” – mówi właściciel firmy Pan Michał Krupski.

 

 

Celem Kujawsko-Pomorskiego Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jako spółki Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami w obszarze wsparcia sektora MŚP – czyli ułatwianie dostępu do finansowania. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci pożyczki na rozwój lub inwestycje, których przeznaczeniem jest wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizacja produkcji, adaptacja pomieszczeń czy wyposażenie nowych stanowisk pracy. Kolejnym produktem jest pożyczka obrotowa, którą przedsiębiorca może przeznaczyć m.in. na zakup surowców i towarów handlowych, ubezpieczenie mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej i księgowej, koszty wynagrodzeń czy koszty obsługi biura: opłaty za telefon, prąd i licencje. Dostępna jest także pożyczka na zakup nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych. 

                         

Pan Andrzej Narkiewicz współwłaściciel firmy A.M. Narkiewicz sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 169A/9  w Toruniu już dwukrotnie korzystał z naszych pożyczek. Dobrze wspomina współpracę z Pośrednikiem Finansowym, podkreślając przy tym sprawną procedurę otrzymania pożyczki.

 

 

 

Pożyczki unijne poleca także Pan Marek Wituszyński właściciel firmy Pracownia Witrażownictwa. Dzięki pożyczce mógł zakupić nowy sprzęt i poświęcić się swojej pasji.

 

                                                                                              

 

Kolejnym zadowolonymi przedsiębiorcami, którzy skorzystali z naszych pożyczek są właścicielki firmy Specjalistyczny Sklep Zoologiczny K. Malinowska-Mańk K. Janusz s.c. przy ul. Żwirki i Wigury 71/2 w ToruniuPanie są bardzo zadowolone z profesjonalnej obsługi Pośrednika Finansowego. Pożyczkę przeznaczyły na otwarcie drugiego punktu przy ul. Szosa Lubicka 166G. „Polecamy wszystkim przedsiębiorcom” – mówią jednym głosem właścicielki firmy.

 

 

 

Głównym zadaniem K-PFR sp. z o.o. w Toruniu jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, którego celem jest wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

KPFR sp. z o.o. współpracuje obecnie z trzema instytucjami finansowymi, w których można składać wnioski o pożyczkę:

  • Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.,
  • Konsorcjum Banków Spółdzielczych (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Koronowie),
  • Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje i adresy punktów obsługi przedsiębiorców można znaleźć na stronie www.kpfr.pl