kpfr > Aktualności > XXI edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XXI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zachęcamy do składania wniosków.

Zasady naboru oraz formularze wniosków znajdziecie Państwo tutaj.