kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Region w liczbach

logo KPFR ROG

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W LICZBACH
(STAN NA LIPIEC 2022)

PODSTAWOWE DANE:
Podział administracyjny (2022):
19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy
Powierzchnia (2021):
Ogółem: 1 797 210 ha,
w tym (między innymi):

  • Użytki rolne: 1 165 415 ha
  • Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 434 500 ha
  • Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przeznaczone pod drogi i kolej): 97 554 ha
  • Użytki ekologiczne: 5 059 ha
region kujawsko-pomorski (mapa)

Ludność

tabela przedstawiająca dane dotyczące ludności w regionie - wiek produkcyjny

Struktura ludności – 2021

tabela - struktura ludności

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

ZATRUDNIENIE:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN podział na sektory w kujawsko-pomorskim

Struktura zatrudnienia

struktura zatrudnienia

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – lipiec 2022, czerwiec 2022, lipiec 2021

BEZROBOCIE:

BEZROBOCIE - WYKRES

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – lipiec 2022, czerwiec 2022, lipiec 2021

Stopa bezrobocia
w Polsce – lipiec 2022

stopa bezrobocia
stopa bezrobocia

Opracowanie własne na podstawie: WUP Toruń, Informacja statystyczna o rynku pracy – lipiec 2022, czerwiec 2022, lipiec 2021

Stopa bezrobocia
w kujawsko-pomorskim – lipiec 2022

stopa bezrobocia
  Stopa bezrobocia w kujawsko-pomorskim – lipiec 2022

Źródło: WUP Toruń, Informacja statystyczna – Marzec 2022, Informacja statystyczna – Kwiecień 2022

WYNAGRODZENIA:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
podział na sektory w kujawsko-pomorskim – lipiec 2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN podział na sektory w kujawsko-pomorskim – lipiec 2022

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – lipiec 2022, czerwiec 2022, lipiec 2021

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
podział na województwa – lipiec 2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

PODMIOTY GOSPODARCZE W REGIONIE:

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane z REGON – lipiec 2022

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z REGON

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON
i z zawieszoną działalnością – lipiec 2022

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON i z zawieszoną działalnością

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Informacja o podmiotach REGON – lipiec 2022, czerwiec 2022, lipiec 2021

Podmioty gospodarcze według klas wielkości – stan na koniec II kwartału 2022

tabela dane z GUS

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych – stan na koniec II kwartału 2022

tabela z danymi z GUS

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl