kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Region w liczbach

logo KPFR ROG

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W LICZBACH
(STAN NA MAJ 2022)

PODSTAWOWE DANE:
Podział administracyjny (2022):
19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy
Powierzchnia (2021):
Ogółem: 1 797 210 ha,
w tym (między innymi):

  • Użytki rolne: 1 165 415 ha
  • Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 434 500 ha
  • Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przeznaczone pod drogi i kolej): 97 554 ha
  • Użytki ekologiczne: 5 059 ha
region kujawsko-pomorski (mapa)

Ludność

tabela przedstawiająca dane dotyczące ludności w regionie - wiek produkcyjny

Struktura ludności – 2021

tabela - struktura ludności

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

ZATRUDNIENIE:

Przeciętne zatrudnienie, podział na sektory - kwiecień 2022

Stopa bezrobocia
w Polsce – marzec 2022

Stopa bezrobocia
w kujawsko-pomorskim – marzec 2022

mapa regionu - stopa bezrobocia w kujawsko-pomorskim
tabela - średnia stopa bezrobocia w Polsce i w naszym regionie

Źródło: WUP Toruń, Informacja statystyczna – Marzec 2022, Informacja statystyczna – Kwiecień 2022

WYNAGRODZENIA:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
podział na sektory w kujawsko-pomorskim – kwiecień 2022

diagram słupkowy - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN podział na sektory w kujawsko-pomorskim – kwiecień 2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
podział na województwa – kwiecień 2022

mapa - przeciętne miesięczne wynagrodzenie
tabela - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

PODMIOTY GOSPODARCZE W REGIONIE:

Podmioty gospodarcze według klas wielkości – I kwartał 2022

tabela - Podmioty gospodarcze według klas wielkości - I kwartał 2022

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych – I kwartał 2022

tabela - Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych - I kwartał 2022

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl