kpfr > Aktualności > Wizyta studyjna w Banku Inwestycyjnym Saksonia-Anhalt

W dniach 7-9 maja 2019 r. przedstawiciele Spółek Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Banku Inwestycyjnym Saksonia-Anhalt w Magdeburgu (Niemcy).

Celem wizyty było bliższe poznanie struktur i zasad działania Banku Inwestycyjnego Saksonia-Anhalt jako modelu do utworzenia podobnej instytucji wspierającej MŚP i rozwój gospodarczy w naszym regionie.

W trakcie wizyty gospodarze podzielili się z nami swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia i rozwoju Banku jak również scharakteryzowali jego funkcjonujący model organizacyjny, system i adresatów oferowanego wsparcia, stosowane rozwiązania w zakresie wdrażania produktów finansowych, kontroli, informowania i pozyskiwana klienta.

Wizyta zacieśniła dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi regionami, a wymiana doświadczeń i  zdobyta wiedza z pewnością będzie dla nas inspiracją do podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju systemu finansowego wsparcia w naszym województwie.

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Melzer – Prezesowi Banku Inwestycyjnego Saksonia-Anhalt oraz jego współpracownikom za zaproszenie i okazaną gościnność.

Fot.: Bank Inwestycyjny Saksonia-Anhalt, źródła własne KPFR.