kpfr > Aktualności > V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

O  perspektywach i wyzwaniach nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich rozmawiano na V międzyregionalnej konferencji zorganizowanej w Toruniu. Swoimi doświadczeniami z zakresu finansowania innowacji podzielił się również przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.  

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech projektu, programu lub polityki, z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Prowadzona może być na etapie planowania – określając jego potencjalną trafność, w trakcie realizacji – na bieżąco go optymalizując lub po jego zakończeniu – oceniając skutki oddziaływań najczęściej wg kryteriów: skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. Od wielu lat w województwie kujawsko-pomorskim oceniany jest w ten sposób wpływ wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na takie obszary jak rynek pracy, ekonomia społeczna, czy gospodarka regionu.

W konferencji, którą zainaugurował wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, uczestniczyli samorządowi eksperci z całego kraju, reprezentanci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przez dwa dni praktycy wymieniali się doświadczeniami z lat poprzednich – omawiali co się sprawdziło, i co warto byłoby zmienić, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Doświadczeniami KPFR w zakresie ewaluacji projektów innowacyjnych wspartych z funduszy europejskich podzielił się też – Robert Reiter, Dyrektor Działu Wdrażania Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

– KPFR przez cały okres swojej dotychczasowej działalności wsparł pożyczkami ponad 1400 małych i średnich  firm z regionumówił dyr. ReiterTo kwota ponad 550 mln złotych. Kilkanaście projektów, które w ten sposób wsparliśmy miało charakter innowacyjny, czyli było to coś do tej pory niespotykanego na rynku lub na tyle zmodyfikowanego, że można to uznać za przełom – na przykład w procesie produkcji.

Finansowanie innowacji ze środków zwrotnych w ramach działalności KPFR, nie jest łatwym procesem dla przedsiębiorców. Największe trudności sprawiało im określenie czy występuje i jakiego rodzaju innowacja – produktowa, procesowa, marketingowa czy organizacyjna. Obawiali się również ujawnienia swoich pomysłów. Nie mniej jedna z firm, wsparta pożyczką z KPFR, wprowadziła na rynek nowy rodzaj technologii nanoszenia nadruku umożliwiającego częstsze zmiany barw i wzorów, niż przy tradycyjnej hydrografice.

Organizatorem konferencji było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.  

 

Zdjęcia z konferencji – źródła własne KPFR