kpfr > Aktualności > Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 13 czerwca 2019 r. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami, które odbyło się w Bydgoszczy, pod patronatem firmy Assiduus Investment Partners sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców pozyskaniem finansowania na rozwój działalności gospodarczej. W trakcie wydarzenia prezentowano informacje dotyczące m.in. finansowania projektów badawczo-rozwojowych, pozyskania dofinansowania ze środków norweskich, oraz ofertę zwrotnych produktów finansowych (unijne pożyczki i poręczenia) na podnoszenie konkurencyjności MŚP.

Fot.: źródła własne KPFR