kpfr > Aktualności > Spotkanie z Pośrednikami Finansowymi 2019 r.

W dniach 22-23 października 2019 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zorganizował spotkanie dla Pośredników Finansowych, z którymi współpracuje w zakresie wdrażania Instrumentów Finansowych w postaci pożyczek i poręczeń dla MŚP, w ramach perspektywy 2014-2020. W spotkaniu poza w/w podmiotami uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o., a także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak KPFR, rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Spotkanie zostało zainicjowane z uwagi na niedawne podpisanie kolejnych Umów Operacyjnych dotyczących uruchomienia nowych produktów pożyczkowych dla MŚP w postaci Pożyczki na rozwój z premią oraz Pożyczki inwestycyjnej z premią w wysokości nawet do 5 mln zł

Podczas spotkania zaprezentowano stan realizacji poszczególnych Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, dotychczasowe wnioski płynące z ich wdrażania i weryfikacji sprawozdań składanych przez Pośredników Finansowych, a także zagadnienia problemowe związane z dystrybucją środków w postaci instrumentów zwrotnych obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Poruszono także tematykę związaną z zagadnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ekoinnowacji, a także zaprezentowano dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne podjęte przez KPFR, wspierające sprzedaż poszczególnych produktów finansowych. Spotkanie pozwoliło na wielopłaszczyznową wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy poszczególnymi podmiotami zajmującymi się tematyką finansowania zwrotnego.

 

Zdjęcia z konferencji:

Fot.: źródła własne KPFR