kpfr > Aktualności > Spotkanie: „Instrumenty Finansowe w RPO – perspektywa 2014-2020”

W dnia 05-06 września 2017 r. w Toruniu, w Hotelu Filmar obyło się spotkanie Instytucji Zarządzających (IZ) Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) oraz Regionalnych Funduszy Rozwoju (Menadżerów Funduszu Funduszy) z całej Polski, dotyczące „Instrumentów Finansowych w RPO – perspektywa 2014-2020”.
Organizatorem spotkania było Województwo Kujawsko-Pomorskie (IZ RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim) oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu.

Spotkanie zostało podzielone na panele wspólne oraz panele dyskusyjne dotyczące poszczególnych Instytucji. Na panelu poświęconym IZ RPO zostały poruszone tematy związane z kontrolą instrumentów finansowych (IF), kwalifikowalnością wydatków w ramach IF w nowej perspektywie finansowej, czy tematy związane z łączeniem środków finansowych, o których mowa w art. 98 ustawy wdrożeniowej z innymi formami wsparcia. Panel miał również za zadanie wymianę doświadczeń z pierwszych przetargów na wybór Pośredników Finansowych w poszczególnych województwach.

Na panelu poświęconym Regionalnym Funduszom Rozwoju zostały poruszone tematy związane z działalnością funduszy w kontekście uregulowań prawnych, tematy związane wdrażaniem instrumentów finansowych (IF) zarówno w poprzedniej jak i w nowej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń, problematyka związana z ogłaszaniem postępowań na wybór pośredników finansowych.

Zorganizowane spotkanie miało służyć zacieśnieniu współpracy i wymiany dobrych doświadczeń między regionami w Polsce, a także przybliżyć różne rozwiązania prawno-organizacyjne zastosowane w poszczególnych województwach dla wdrażania Instrumentów Finansowych.