kpfr > Aktualności > Ruszamy! Oficjalny start programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027

Przed całym regionem ambitne wyzwanie. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 to 1,83 mld euro, duże możliwości i szansa na cywilizacyjny skok, ale także wiele pracy, żeby program w stosunkowo krótkim czasie udało się zrealizować.

 

Goście z Komisji Europejskiej, władze województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządowcy, zaangażowani w projekt urzędnicy – kilkaset osób uczestniczyło w uroczystej inauguracji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Spotkanie w toruńskim Dworze Artusa w poniedziałek, 16 stycznia, miało formę galowego otwarcia gigantycznego projektu, ale było również prezentacją obszarów wsparcia ze środków europejskich oraz okazją do poinformowania o prowadzonych aktualnie pracach i ambitnym – ze względu na tempo – harmonogramie wdrażania.

Rozpoczęli goście z Komisji Europejskiej – online szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio) Marc Lemaître, a ze sceny Dworu Artusa – i to po polsku! –  Cinzia Masina z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Marc Lemaître skupił się na dotychczasowym sukcesie Polski jako beneficjenta funduszy europejskich i nadziejach na przyszłość, Cinzia Masina na społecznych wyzwaniach nowego programu. Pani Masina, która w Toruniu jest już po raz trzeci, podziękowała też naszym samorządowcom za udane negocjacje.

– Wynegocjowaliśmy skrojony na odpowiednią miarę program dla regionu – stwierdziła.

 

Rozmowy krótkie i szybkie

 Do negocjacji odniósł się również Piotr Zygadło z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mówiąc, że nie zawsze były one lekkie i przyjemne. Zakończyły się na szczęście, według przedstawiciela ministerstwa, bardzo dobrą ofertą dla mieszkańców i samorządu.

A rozmowy i dyskusje nad programem rzeczywiście były skomplikowanym zadaniem dla negocjatorów, do wersji przedstawionej w marcu zgłoszono ok. 500 uwag, a same spotkania toczyły się pod presją czasu.

Marszałek Piotr Całbecki na wstępie podziękował za udział w spotkaniu gościom z Brukseli, ale taż licznie przybyłym samorządowcom i posłom – akcentując to, że wszyscy współtworzą regionalną wspólnotę.

– Tworzymy Europę na równych prawach z innymi państwami. – podkreślał marszałek Całbecki – I choć wciąż jesteśmy beneficjentem, wciąż musimy wyrównywać nasz poziom, to widać efekty przyspieszenia rozwoju. Są już w Polsce regiony – jak dolnośląskie czy wielkopolskie – które zyskały poziom regionów wysokorozwiniętych.

Marszałek przypomniał, że przygotowania do programu rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy to powołano grupę 150 osób pracujących nad projektem, w ramach grup roboczych zajmujących się różnymi branżami. Nie obyło się też bez „łyżki dziegciu”, czyli przypomnienia „zakrętów” w czasie współpracy z ministerstwem, momentów, kiedy samorządowcy czuli ogromny niedosyt, później złagodzony dodatkowymi środkami.

– Dziś świętujemy, ale mamy świadomość tych tysięcy godzin i setek spotkań, poświęconych na dobre przygotowanie programu. – mówił marszałek Całbecki – Teraz zabieramy się do intensywnej pracy nad implementacją. Zaczynamy już też dyskusje na temat kolejnej perspektywy: 2028–2035.

 

Lista priorytetów

Następnie dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień, oraz jego zastępczyni Anna Głuszek szczegółowo omówili priorytety programu funduszy europejskich, wartego 1,836 mld euro. Nieco ponad 72 proc. środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ok. 28 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Fundusze europejskie przeznaczone będą na wiele aspektów życia regionu: na cyfryzację, wzrost konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczną, OZE i gospodarkę odpadami, na transport regionalny, kolej, ale też na instytucje kultury. Fundusze pomogą też zmienić nasze życie społeczne: zmodyfikować rynek pracy, walczyć z wykluczeniem, unowocześniać edukację.

Szczegółowe informacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 znaleźć można w specjalnej prezentacji na stronie kujawsko-pomorskie.pl: https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2023/wiadomosci/20230116_konferencja/prezentacja.pdf 

Dyrektorzy z K-PUM omówili też – ważne nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla samorządów – kwestie wdrożeniowe, m.in. instrumenty finansowe. Poruszono również kwestie wyjątkowo napiętego harmonogramu. Już pod koniec stycznia 2023 przyjęte zostaną uchwały dotyczące Komitetu Monitorującego, komitet ruszyć ma pod koniec lutego. Do końca stycznia powinien być też przyjęty harmonogram naborów w poszczególnych obszarach. Bardzo wiele naborów przewidziano już na rok 2023 (w tym m.in. zakup taboru kolejowego, budowa obwodnic). Pierwsze wnioski zapewne będzie można składać już za trzy – cztery miesiące.

O szczegółach Programu i jego wdrażania będziemy jeszcze pisali w osobnych materiałach.

Na zakończenie spotkania marszałek Piotr Całbecki odniósł się do otoczenia geopolitycznego, w którym musimy realizować nowy program.

– Sytuacja jest bardzo trudna, za sprawą wojny na Ukrainie – mówił marszałek Całbecki – Wywołany przez barbarzyńską agresję Rosji kryzys uderza również w nas. Mamy do czynienia z niepewnością energetyczną, z bardzo wysoką inflacją. Realnie więc środki europejskie nam topnieją. Powinniśmy jako mieszkańcy Polski wołać do całego cywilizacyjnego świata nie tylko o wsparcie moralne, ale i militarne.

Zapis części oficjalnej na kanale Lubię Kujawsko-Pomorskie: https://www.youtube.com/watch?v=4LmIGAwwpoM

Fot.: źródła własne KPFR