kpfr > Aktualności > Regionalne Fundusze Rozwoju: wspólne cele, wspólne działanie

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest członkiem powołanego w styczniu 2020 roku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Organizacja skupia Regionalne Fundusze Rozwoju, wspierając ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce. Jej zadaniem jest wspieranie realizacji strategii regionów w zakresie rozwoju oraz koordynowanie działań z tym związanych. Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na propagowaniu szczególnej roli Regionalnych Funduszy Rozwoju, jak również na współtworzeniu rozwiązań legislacyjnych i merytorycznych w celu rozwoju finansowania zwrotnego w Polsce dedykowanego możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w tym sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Regionalne Fundusze Rozwoju to instytucje powstałe m.in. dzięki akumulacji środków zwracanych z programów unijnych (np. takich jak JEREMIE i JESSICA, jak i innych realizowanych w formie zwrotnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Obecnie fundusze te działają już w 11 województwach (wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, łódzkie i opolskie). Ich główną rolą jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych, m.in. pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz inwestycji kapitałowych, w tym instrumentów dedykowanych (np. pożyczek „płynnościowych”) dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, o którym opowiadają przedstawiciele Stowarzyszenia, w tym m.in. Kamila Radziecka, prezes Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. – Członek  Zarządu OSFR oraz Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, jednocześnie prezes OSRFR.

Artykuł dostępny jest na stronach serwisu Business Insider:

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/regionalne-fundusze-rozwoju-wspolne-cele-wspolne-dzialanie/z04bk85

oraz Serwisu Samorządowego PAP:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/regionalne-fundusze-rozwoju-wspolne-cele-wspolne-dzialanie