kpfr > Aktualności > Przetarg nieograniczony pt. „Rozbudowa, rozwój i serwis Systemu SOPF”

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ogłasza niniejszym postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Rozbudowa, rozwój i serwis Systemu SOPF”. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl, dokumentacja postępowania, jak i wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings