kpfr > Aktualności > Pożyczka płynnościowa anty COVID-19.

W ofercie  KPFR sp. z o.o. dostępny jest nowy produkt finansowy w postaci pożyczki płynnościowej dedykowanej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19.

 

Pożyczka udzielana jest przez jednego z naszych Pośredników Finansowych – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp.  z o.o.  – www.kpfp.org.pl

 

pożyczki płynnościowej finansowane będą m.in. następujące wydatki:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy.

 

Maksymalna kwota pożyczki wynosi:

  • 500 tys. zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 1 mln zł – dla średnich przedsiębiorstw

(przy czym powyższe limity uzależnione są od wartości dwukrotności rocznego zestawienia płac Ostatecznego Odbiorcy za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok, lub od wartości 25% całkowitego obrotu Ostatecznego Odbiorcy w 2019 r.)

Pożyczki płynnościowe udzielane będą na okres maksymalnie 6 latatrakcyjnym oprocentowaniem wynoszącym:

  • 2,09% w 1-wszym roku pożyczki
  • 2,34% w 2-gim i 3-cim roku pożyczki
  • 2,84% w 4-tym, 5-tym i 6-stym roku pożyczki

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.