kpfr > Aktualności > Poznaliśmy najlepszych Pracodawców Pomorza i Kujaw 2021

Firmy wyróżniające się w ubiegłym roku społeczną odpowiedzialnością biznesu nagrodzone! Poznaliśmy najlepszych Pracodawców Pomorza i Kujaw 2021.

Konkurs „Pracodawca Pomorza i Kujaw” od ponad 20 lat promuje przedsiębiorców szczególnie wyróżniających się dobrymi praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjnością. W  edycji za rok 2021 nominowanych zostało ponad 150 firm. Kapituła konkursu, w składzie której był między innymi przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR, wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: Mikro i Mały Przedsiębiorca, Średni i Duży Przedsiębiorca oraz Innowacyjna Firma. Gościem specjalnym gali był Rafał Baniak, prezes ogólnopolskiej organizacji Pracodawcy RP, w której Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw funkcjonuje od początku działalności. Podkreślił, że nowo wybrany Zarząd będzie starał się aktywnie uczestniczyć w tworzeniu państwa przyjaznego przedsiębiorcom, będzie reagował na potrzeby pracodawców i reprezentował ich interesy.   Wiemy wszyscy, że był to czas wielu wyzwań, bo koronakryzys i inflacja mocno osłabiły kondycję biznesu w wielu branżach. Tym bardziej dziękuję kandydatom, którzy poddali się ocenie kapituły.  I chociaż nie wszyscy z nich będą mogli odebrać dziś nagrodę, chciałbym zaznaczyć, że udział w konkursie świadczy już o wysokich standardach współpracy z pracownikami i otoczeniem gospodarczym  –  powiedział prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, Mirosław Ślachciak.  

Nagrody w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” otrzymali następujący laureaci:

  • Mikro i Mały Przedsiębiorca:

Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Mikro i Mały Przedsiębiorca za wprowadzanie na rynek nowego produktu – sprężyny ze stopów z pamięcią kształtu – przy jednoczesnej  dbałości o wysokie standardy zarządzania i bezpieczeństwa pracowników otrzymała firma Ronet sp. z o. o.

  • Średni i Duży Przedsiębiorca

Tytuły „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca ex aequo otrzymały:  firma MONDI Świecie S.A. za ciągłe doskonalenie procesów technologicznych i zarządzania ryzykiem, przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu w potrzeby społeczności lokalnej oraz własnej kadry, wspieranej cyklicznie w podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz CGH Polska sp. z o.o. za wdrażanie nowych technologii w produkcji zbiorników do magazynowania materiałów ciekłych – skutkujących utworzeniem nowych miejsc pracy i wzrostem bezpieczeństwa zawodowego.

Wyróżnienie w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za skuteczne wykorzystywanie potencjału technologii cyfrowych skutkujące organizacją nowoczesnych miejsc pracy opartych o rozwój zawodowy, profilaktykę zdrowotną  i przyjazne środowisko pracy otrzymała firma Mentor S.A. oraz firma SUPRAVIS S.A., którą doceniono za konsekwentne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju skutkujące inwestycjami wprowadzającymi na rynek ekologiczne opakowania dla żywności i tworzącymi nowe miejsca pracy o wysokich standardach BHP.

  • Kategoria konkursowa Innowacyjna Firma

Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Innowacyjna Firma  za realizację prototypu autonomicznego energetycznie obiektu pływającego, przy równoczesnym rozwijaniu wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy angażujących kompetencje techniczne, otrzymała firma  La Mare sp. z o.o. ex aequo z Centrum Medycznym Gizińscy sp. z o.o. za unikatową realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie na rynek  małoinwazyjnej endoskopowej  chirurgii kręgosłupa, gwarantując jednocześnie specjalistyczne miejsca pracy.

 

zdjęcia z wydarzenia – źródła własne KPFR: