kpfr > Aktualności > Powstaje program dla gospodarki do 2027.

W dniu 5 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy z renomowaną, globalną firmą doradczą PwC na opracowanie programu rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który wykorzystany zostanie m.in. w budowaniu nowej strategii rozwoju województwa i dedykowanych gospodarce segmentów nowego regionalnego programu operacyjnego (RPO).

Program określi przede wszystkim rolę małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności. Uważa się bowiem, że to małe i średnie przedsiębiorstwa są trzonem rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie lokalnym. Dokument uwzględniać będzie powiązania tych przedsiębiorstw z kluczowymi firmami regionu oraz regionalne endogeniczne potencjały rozwojowe. Powstanie w ramach finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju szerszego projektu o nazwie Regiogmina, spowoduje wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Regiogmina, z budżetem 10,5 miliona złotych, realizowana jest przez konsorcjum, którego liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a partnerami warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

– By efektywnie wspierać firmy i kreować rozwój gospodarczy województwa w ramach projektu Regiogmina tworzymy mapę przedsiębiorstw, ich branż, powiązań i potrzeb. Przystąpiliśmy też do porządkowania i weryfikacji istniejących instrumentów wsparcia. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsza faza Regiogminy już trwa. Naukowcy prowadzą prace w wyniku których powstaną m.in. kompleksowa baza danych o wszystkich firmach regionu, całościowa ocena istniejących instrumentów wsparcia (oczekiwania środowiska, efekty gospodarcze) i założenia regionalnego obserwatorium gospodarczego (nowa wojewódzka instytucja monitorująca i analityczna, rekomendująca rozwiązania samorządom wszystkich szczebli).

Kolejnym krokiem będzie opracowanie programu rozwoju gospodarczego, którego wykonanie zlecono właśnie wybranej w przetargu firmie doradczej PwC Advisory, będącej częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych. PwC uruchomi także regionalne obserwatorium gospodarcze i przeprowadzi pilotaż rekomendowanych w programie narzędzi pobudzających gospodarkę. Wartość kontraktu wynosi 3,3 mln złotych. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. brał czynny udział w przygotowaniu całego projektu, a w przyszłości będzie również uczestniczył w jego w realizacji, w szczególności w części dotyczącej opracowywanego programu rozwoju gospodarczego naszego województwa.

 

Zdjęcia z konferencji:

Fot.: Mikołaj Kuras dla UMWKP