kpfr > Aktualności > Podpisanie umowy z Konsorcjum: „Pożyczki dla przedsiębiorców”

W dniu 21 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Konsorcjum Banków Spółdzielczych, którego Liderem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, a Partnerami: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczyw Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Toruniu. Konsorcjum Banków Spółdzielczych zostało wyłonione w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze KPFR/PF/1/2017, w trybie ustawy PZP i będzie pełniło rolę Pośrednika Finansowego realizującego projekt polegający na udzielaniu pożyczek MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

 • Konsorcjum na realizację projektu otrzymało kwotę 22 950 000,00 zł, stanowiącą bezpośredni Wkład Finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Wkład Pośrednika Finansowego w projekt to 5 737 500,00 zł;
 • Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i będzie trwał 19 miesięcy;
 • W ramach umowy udzielane będą pożyczki na rozwój (do 300 000,00 zł) i pożyczki inwestycyjne(powyżej  300 000,00 zł do 2 000 000,00 zł);

Uroczystość powiązana była z konferencją  prasową, w której udział wziął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki oraz przedstawiciele stron podpisujących umowę:

 • Przemysław Woliński – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.,
 • Cezary Maciejewski – Prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego,
 • Mirosław Gniady – Wiceprezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego,
 • Helena Kłosowska – Prezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu,
 • Pani Beata Wierzbicka – Skroś – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu,
 • Pan Grzegorz Flanz – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu,
 • Marek Musiał – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Koronowie.

 

Zdjęcia z podpisania umowy na powierzenie środków, udostępnione dzięki uprzejmości SGB Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz ze źródeł własnych