kpfr > Aktualności > Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych, nr ref. KPFR/PF/1/2017

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu informuje, iż w dniu 13 września 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zamówienie:  „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeniowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”
Nr referencyjny postępowania: KPFR/PF/1/2017

Ogłoszone postępowanie ma na celu wybranie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Pośredników Finansowych, którym zostaną przekazane środki na utworzenie  Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego, z których będzie udzielane wsparcie dla przedsiębiorców działających w województwie kujawsko-pomorskim. Jest to kolejny etap realizacji Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie dotyczącym Poddziałania 1.6.1.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIZW z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, będą dostępne na stronie internetowej KPFR, w zakładce BIP – Zamówienia publiczne – Postępowania na podstawie ustawy PZP lub klikając tutaj: www.kpfr.pl/bip.