kpfr > Aktualności

OGŁOSZENIE

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ponownie informuje o sprzedaży w trybie publicznej licytacji projekcyjnych ekranów multimedialnych (LED) z osprzętem oraz serwerów ETERIO 210.

Druga licytacja odbędzie się 20 lipca 2021 r. o godz. 10.00 pod adresem: Warszawa, ul. Racławicka 131, lok. 2U.

Ruchomości można obejrzeć 6 lipca 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 pod ww. adresem.

Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na rachunek 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z opisem „wadium BGKKPFR”.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Komornika Sądowego pod tel. 602 670 605.