kpfr > Aktualności > Nowe, atrakcyjne pożyczki dla firm.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, spółka samorządu województwa, uruchamia właśnie kwotę 160 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, która za pośrednictwem instytucji finansowych, zostanie przeznaczona na nowe, bardzo atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców. Dziś (24 września) podpisanie umowy w tej sprawie z pośrednikami pożyczek.

- Instrumenty zwrotne są ważnym elementem kreowania polityki gospodarczej województwa. Ich zaletą jest to, że środki wracają do budżetu. Staramy się dostosowywać naszą ofertę do potrzeb przedsiębiorców, dlatego uruchamiamy kolejne wielomilionowe środki, które zostaną przeznaczone na pożyczki na bardzo korzystnych warunkach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Instytucje finansowe, z którymi zostaną podpisane umowy to:

  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o. – dwie umowy o całkowitej wartości ponad 145 mln zł z udziałem środków RPO w wysokości ponad 120 mln zł;
  • Konsorcjum Banków Spółdzielczych tj. lider: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, partnerzy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie - umowa o wartości 26 mln zł z udziałem środków z RPO w wysokości ponad 22 mln zł;
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Szczecina - umowa o wartości 24 mln zł z udziałem środków z RPO w wysokości ponad 20 mln zł.

Pożyczki będą oferowane na nowych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Na cele inwestycyjne będzie można otrzymać do 5 mln złotych, oprocentowanie wyniesie nawet 0,5%, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z premii w postaci obniżonego oprocentowania za terminową spłatę pożyczki.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Celem działania Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na regionalny rynek zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR dysponuje kapitałem w wysokości ponad 620 mln zł przeznaczonym na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz wybiera instytucje finansowe, które bezpośrednio oferują pożyczki i poręczenia przedsiębiorcom działającym w naszym regionie. W ramach dotychczasowej działalności KPFR udostępnił w ten sposób prawie 300 mln zł.

Obecnie w ofercie Funduszu znajdują się pożyczki na inwestycje, pożyczki obrotowe oraz pożyczki na zakup nieruchomości. Do końca sierpnia br. z pożyczek unijnych skorzystało ponad 680 przedsiębiorców, którym na realizację swoich przedsięwzięć wypłacono łącznie kwotę ponad 130 mln zł.

Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur Instytucji Finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek. Aby pozyskać kapitał, należy wybrać Instytucję Finansową, skontaktować się z pracującym tam doradcą, a następnie złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie biurze. Wnioski analizowane są bardzo sprawnie,  a w przypadku pozytywnej decyzji i podpisania umowy pieniądze wypłacane są jednorazowo bądź w transzach.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 września 2019 r.

 

fot. Mikołaj Kuras