kpfr > Aktualności > Nabór na misje gospodarcze do Dubaju połączone z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020

Informujemy, iż Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłosiło nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) połączone z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 odbywające się w terminie 04-08.02.2022 r.

W misjach gospodarczych mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

  • z branży Produkcja narzędzi o PKD 25.73 oraz z branży Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych o PKD 22.2;
  • posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
  • posiadający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej de minimis;
  • posiadający strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internalizacji działalności gospodarczej;
  • spełniający inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP) w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie połączonych z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zwanych dalej Regulaminem.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misjach gospodarczych będą finansowani w ramach pomocy de minimis.

W ramach misji zaplanowany jest m.in. udział w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020, uczestnictwo w rozmowach B2B oraz spotkania z instytucjami otoczenia biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo TUTAJ.