kpfr > Aktualności > KPFR to już nie tylko pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP

logo rog i kpfr

Od stycznia 2022r. zakres działalności Funduszu został rozszerzony o Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG), które swoją działalność rozpoczęło w czerwcu 2021r. w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pilotaż projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG. Projekt realizowany był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Efektem pilotażowej działalności ROG są analizy dotyczące wybranych sfer gospodarczych województwa oraz dostęp do bazy danych o przedsiębiorcach z sektora MŚP w gminach uczestniczących w projekcie.

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze ma być elementem budowy efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości w naszym województwie. Obserwatorium docelowo będzie wysoko wyspecjalizowaną jednostką odpowiedzialną za gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o charakterze gospodarczym.

Jego rolą jest rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Realizowane w ramach ROG działania pozwolą zdobywać najlepszą i najszerszą dostępną wiedzę o sytuacji gospodarczej województwa, niezbędną przy podejmowaniu prawidłowych decyzji, związanych z przyszłością regionu i  realizowaniu efektywnej polityki wsparcia przedsiębiorczości.

ROG od stycznia 2022 roku, działając już w strukturze organizacyjnej KPFR,  przygotował kilka bieżących raportów związanych z wynikami gospodarczymi województwa kujawsko-pomorskiego, sytuacją na rynku pracy oraz przewidywanym zapotrzebowaniem rynku na zawody w 2022 roku. Po wybuchu wojny w Ukrainie przygotował dla Zarządu Województwa pakiet informacji dotyczących udzielania pomocy, zatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej przez uchodźców. Na bieżąco gromadzi też informacje mogące mieć wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w regionie w związku z konfliktem. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami https://kpfr.pl/aktualnosci-2-2/