kpfr > Aktualności > Konferencja pt. „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje – możliwość finansowania w ramach regionalnych zwrotnych produktów finansowych oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

W dniu dzisiejszym, tj. 17.01.2020r. w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyła się konferencja pt. „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje – możliwość finansowania w ramach regionalnych zwrotnych produktów finansowych oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, której Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
był Partnerem.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza. Konferencja skierowana była do mikro, małych i średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały cel i zadania Funduszu Rozwoju oraz omówiona obecna oferta zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, którą następnie uszczegółowił przedstawiciel jednego z Pośredników Finansowych KPFR tj. Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. W dalszej części spotkania uczestnicy otrzymali aktualną informację nt. funduszy norweskich dla przedsiębiorców. Ekspert ds. Norweskich Mechanizmów Finansowych przedstawiał, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca oraz jakie wydatki i w jakiej wysokości można finansować ze środków tego mechanizmu.

 

Zdjęcie z konferencji:

Fot.: źródła własne KPFR