kpfr > Aktualności > Konferencja Katedr Finansów 2018

W dniu 18 czerwca br. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. uczestniczyli w Konferencji Katedr Finansów 2018 Współczesne Finanse zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie dotyczyło tematów związanych ze znaczeniem współczesnych finansów w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. KPFR pełnił funkcję jednego z Partnerów tegorocznej edycji wydarzenia oraz był współorganizatorem panelu zatytułowanego „Koncepcja regionalnych banków inwestycyjnych”. Moderatorem panelu był Pan Olgierd Dziekoński, polski polityk, który m.in. pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta w latach 2010-2015, a prelegentami panelu byli:

  1. dr Michał Buszko– Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. dr hab. Stanisław Flejterski– Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
  3. Jacek Fotek -Wiceprezes Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych
  4. dr hab. Robert Kurek– Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu
  5. Marta Leśniak – z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  6. Robert Michalski – Prezes Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
  7. dr hab. Piotr Niedzielski – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  Uniwersytetu Szczecińskiego
  8. Kamila Radziecka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.,
  9. Agnieszka Wasita – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
  10. Mariusz Zygierewicz- dyrektor Biura Regulacji Związku Banków Polskich

Konferencja towarzyszyła obchodom 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Uroczystość uświetniło nadanie tytułu Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Profesorowi Robertowi Franklinowi Engle’owi, Laureatowi Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii.

 

Zdjęcia z konferencji:

Fot.: Źródła własne KPFR.