kpfr > Aktualności > Konferencja: Instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu współorganizuje wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) konferencję:„Instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane ze wspieraniem przedsiębiorców sektora MŚP produktami inżynierii finansowej (pożyczki, poręczenia) dotyczącymi realizacji przedsięwzięć innowacyjnych i poprawiających konkurencyjność przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych, rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniu zagranicznych rynków zbytów i partnerów biznesowych, a także odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Konferencja kierowana jest do Pośredników Finansowych, zainteresowanych udzielaniem wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP, działającym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.