kpfr > Aktualności > Bydgoskie spółki łączą siły. Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego decyzją radnych będą działać razem

 

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Bydgoszczy podjęto decyzję o połączeniu Bydgoskiego Parku Technologicznego oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Celem fuzji jest m.in. zrównoważenie kosztów funkcjonowania spółek.

zdjęcie z Gali BARR

Fot. UMB

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologicznych obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ponad 290 hektarów. Działalność na tym terenie prowadzi 170 firm zatrudniających 5 tys. osób. Cały obszar inwestycyjny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym może być wykonywana: działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Spółka dysponuje także około 6 tys. mkw. powierzchni biurowej i ponad 7500 mkw. powierzchni użytkowej hal przeznaczonymi pod wynajem. Z kolei Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest organizacją non profit założoną w 2013 r. Działa na rzecz inwestorów, wsparcia w prowadzeniu ich biznesów oraz promocją gospodarczą regionu.

 

Lepsze zarządzanie majątkiem

Cały majątek BARR trafi do spółki Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To właśnie konsorcjum będzie odpowiedzialne za pozyskiwanie inwestorów i przygotowywanie terenów pod nowe inwestycje, czym wcześniej zajmowały się władze BARR. Dzięki fuzji ma się polepszyć zarządzanie majątkiem gminnym. Ponadto decyzja ta podyktowana jest uporządkowaniem struktury spółek oraz ich ekonomicznych zasobów.

Według bydgoskiego magistratu za połączeniem przemawiało wiele innych argumentów, takich jak:

– uproszczenie struktury osób prawnych, których celem działalności jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Bydgoszczy, tym samym ograniczenie liczby spółek komunalnych zaangażowanych w tego typu zadanie;

– zwiększenie poziomu rentowności i zakresu świadczonych usług; zdolności do pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania; redukcję kosztów działalności; poprawienie relacji wyznaczających szeroko rozumianą efektywność spółki; zmniejszenie kosztów obsługi zarządu; usprawnienie procesów, które spowoduje obniżenie kosztów ich realizacji, a także czasu reakcji;

– racjonalizacja posiadanych zasobów (w sytuacji występowania dwóch odrębnych spółek, obie musiały posiadać lub organizować zasoby rzeczowe potrzebne do realizacji powierzonych im zadań, w przypadku połączenia można ograniczyć ilość oraz powielanie się zasobów);

– poprawa funkcjonowania i ujednolicenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez: ograniczenie dublowania się stanowisk; możliwość efektywniejszego wykorzystania wysoko wykwalifikowanych pracowników; poprawa organizacji działania, w myśl realizacji zasady zastępstwa dla wszystkich strategicznych stanowisk;

– poprawa funkcjonowania i ujednolicenie systemu zarządzania organizacją poprzez: maksymalne wykorzystanie możliwości efektu synergii w zakresie działalności operacyjnej, dzięki wykorzystaniu efektu skali; powstanie jednego ośrodka decyzyjnego w zakresie planowania, koordynacji i uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych;

– rozwój oferty wspólnej, poprzez właściwą integrację prowadzonej działalności.