kpfr > Aktualności > Podpisanie umowy z konsorcjum pn. „Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza”

W dniu 8 października 2018 r. odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu a konsorcjum pn. „Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza”, które tworzą Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. Konsorcjum zostało wyłonione w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze KPFR/PF/4/2018, w trybie ustawy PZP i będzie pełniło rolę Pośrednika Finansowego realizującego projekt polegający na udzielaniu poręczeń dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Jest to pierwsza umowa zawarta przez KPFR z Pośrednikiem Finansowym dotycząca tego typu finansowania zwrotnego i uzupełnia ona dotychczasową ofertę Funduszu tj. pożyczki dla MŚP.

Konsorcjum na realizację projektu otrzymało kwotę 6.375.000,00 zł stanowiącą bezpośredni Wkład Finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Wkład Pośrednika Finansowego w projekt to 1.125.000,00 zł;

Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego będzie trwał 24 miesiące;

Konsorcjum będzie zobligowane umową do udzielenia poręczeń w wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł.

W ramach umowy udzielane będą poręczenia do 500.000,00 zł o maksymalnej stopie poręczenia 80% wartości pożyczki lub kredytu.

 

Zdjęcia z podpisania Umowy:

Fot.: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

Fot.: Źródła własne KPFR.