kpfr > Aktualności > Seminarium pt. „Przedkomercyjne zamówienia publiczne. Nowy instrument w RPO WK-P 2014-2020”.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. był Partnerem seminarium pt. „Przedkomercyjne zamówienia publiczne. Nowy instrument w RPO WK-P 2014-2020”, które odbyło się w dniu 27.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. Podczas seminarium zaprezentowano ideę przedkomercyjnych zamówień publicznych, podzielono się doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk europejskich w tym zakresie, a także zaprezentowano główne założenia planowanego konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WK-P, dedykowanego przedkomercyjnym zamówieniom publicznym. W trakcie seminarium zaprezentowana została również oferta KPFR sp. z o.o. dotycząca zwrotnych produktów finansowych dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród prelegentów znaleźli się specjalni goście: Lieve Bos  reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej, Doris Scheffler i Strahil Birov specjaliści z dziedziny innowacyjnych zamówień publicznych z regionu Nadrenii Północnej Westfalii oraz dr hab. Henryk Nowicki z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Zdjęcie z konferencji:

Fot.: źródła własne KPFR