kpfr > Aktualności > Rozpoczął się nabór do konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2024.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza już po raz 16. do udziału w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2024. Jednym z celów jest promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach.

 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim mogą wziąć uczestnicy, mający swą siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwa akademickie,
  • zespoły badawcze.

 

Laureatom konkursu przyznany zostanie tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” w kategoriach:

  • Biznes:

– Średnie przedsiębiorstwo,
– Małe przedsiębiorstwo,
– Mikroprzedsiębiorstwo,

  • Nauka:

– Jednostka naukowa / zespół badawczy.
– Przedsiębiorstwo akademickie.

 

Ocenie podlegać będą innowacje nie starsze niż dwa pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” i wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii, nagrody specjalne oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu.

 

Cele konkursu:

  • promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
  • wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
  • promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.
    Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 listopada 2024 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, a zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 4 października 2024 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu:

 

 

Autor: Paweł Jankowski